100,000+ persian word

Lilak Lexicon for Persian


like: "بادام" for exact word or "%بادا%" for similar words.

TextLabel
کتایونی فر Noun - اسم
کرندغرب Noun - اسم
کفار Noun - اسم
کمالی Noun - اسم
کهنوجیان Noun - اسم
کوکاکولا Noun - اسم
یاغی گری Noun - اسم
آخوندک Noun - اسم
آزادکرده Noun - اسم
آغلبان Noun - اسم
آمرزندگی Noun - اسم
آوردجوی Noun - اسم
ابنیه Noun - اسم
اجرایی Adjective - صفت
ادبایور Noun - اسم
ارقام Noun - اسم
استثمار Noun - اسم
اسفالت کار Noun - اسم
اعلی Noun - اسم
افیکس Noun - اسم
الهامگر Adjective - صفت
امیدزاده Noun - اسم
اندر Adposition - حرف اضافه
انیشتین Noun - اسم
اکسپرسیونیستی Adjective - صفت
این یک Pronoun - ضمیر
بادوامی Noun - اسم
باش قلعه Noun - اسم
باهاماس Noun - اسم
بدترکیبی Noun - اسم
براق Noun - اسم
برونداد Noun - اسم
نرم‌افزار Noun - اسم
بغض Noun - اسم
بندبند Adverb - قید
بهتاش Noun - اسم
بکن بایر Noun - اسم
بیگیان Noun - اسم
پاسداری Noun - اسم
پذیر Noun - اسم